Правила надання послуг від сервісу Travello.com.ua

Публічна оферта

Відповідно до пункту 2 статті 437 Цивільного кодексу Російської Федерації в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, фізична особа, виробляє акцепт цієї Оферти стає «клієнтом» (відповідно до пункту 3 статті 438 Цивільного кодексу Російської Федерації акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті), а виконавець і клієнт спільно — «Сторонами» Оферти.


1. Основні використовувані поняття

В рамках цієї Оферти терміни, перераховані нижче, використовуються відповідно вказаним значенням.

Угода, Оферта - попередня домовленість, перелік умов з надання послуг на сайті Travello.com.ua, складене у вигляді даної публічної оферти, надалі повністю прийняте Клієнтом в повному обсязі за допомогою її акцепту.

Виконавець - інформаційний посередник, який надає послуги з передачі, зберігання та забезпечення доступу до матеріалів через мережу Інтернет.

Адміністратор - фізична особа, відповідальна за управління сайтом та інші дії, пов'язані з його функціональністю.

Користувач - фізична особа, яка відвідала за допомогою мережі Інтернет сайт Travello.com.ua

Клієнт - фізична особа, яка пройшла процес реєстрації та розмістила інформацію на сайті.

Особистий кабінет - частина системи, доступна конкретному клієнту для роботи з розміщуваної ним інформації на сайті.

Готель - загальна назва всіх об'єктів нерухомості, що надаються в якості тимчасового житла відпочиваючим.

Об'єкт - загальна назва всіх об'єктів нерухомості, що не відносяться до готелів.

Сайт, сервіс - ресурс, розміщений в мережі Інтернет, за адресою Travello.com.ua

Система - комплекс апаратних і програмних засобів, що використовуються для функціонування сайту.

Матеріал - вся інформація у вигляді тексту, фотографій, відеоматеріалу, розміщена на сайті.

Платіж - грошові кошти, перераховані клієнтом, для сплати послуг, що надаються сайтом.

Акцепт Оферти - повна і беззастережна згода з усіма умовами оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.


2. Загальні положення

2.1 .необхідною умовою використання сервісу Travello.com.ua є згода Користувача діяти в повній відповідності з усіма застосовуваними правовими нормами РФ і нормами Міжнародного права, а також відповідно до даної Угоди.

2.2 відвідування і використання сайту Travello.com.ua означає, що Користувач беззастережно приймає всі умови, перераховані в цій Угоді.

2.3 адміністратори сайту можуть вносити зміни в дану Угоду в будь-який час без будь-якого повідомлення. Будь-які зміни цієї Угоди набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Travello.com.ua. Подальше використання сайту Travello.com.ua після публікації змін означає згоду клієнтів і користувачів з усіма умовами, зазначеними в модифікованій Угоді.

2.4 з причини того, що посилання на текст даної Угоди розміщена на головній сторінці ресурсу і доступна невизначеному колу осіб, Угода вважається укладеною з конкретним користувачем з моменту відвідування ресурсу цим користувачем, навіть не дивлячись на відсутність реєстрації користувача на ресурсі.


3. Предмет оферти

3.1 Сайт Travello.com.ua є інформаційним ресурсом, який, відповідно до цієї Угоди, пропонує клієнтам НАДАННЯ РІЗНИХ ПОСЛУГ, пов'язаних з розміщенням матеріалів на зазначеному Сайті.

3.2 Сайт Travello.com.ua не надає послуги з бронювання номерів в готелях, представлених в каталозі сайту.

3.3 Сайт Travello.com.ua не є туристичним агентством і не продає туристичні послуги.


4. Права та обов'язки сторін

4.1 Виконавець зобов'язується:

 • Надати Клієнту необхідну інформацію про пропоновані послуги.
 • Надавати користувачеві доступ до розміщених на сторінках сайту матеріалів.

4.2 Виконавець має право:

 • Вимагати від клієнта і Користувача дотримання умов оферти при користуванні Сайтом.
 • Без згоди з умовами Угоди відмовити Клієнту в наданні послуг.

4.3 Адміністратор зобов'язується:

 • Підтримувати працездатність сайту, розвивати його, але при цьому не гарантує безперебійну роботу сайту.
 • Надавати посильну допомогу клієнту і користувачеві у використанні, доступних їм, можливостей сайту і системи.

4.4 Адміністратор має право:

 • Без попередження блокувати доступ клієнта або користувача в разі виявлення дій, здатних порушити функціонування сайту або системи.
 • Редагувати матеріали на свій розсуд без попереднього узгодження з клієнтом.

4.5 клієнт зобов'язується:

 • Ознайомитися з усіма умовами, перерахованими в Угоді.
 • Дотримуватися правил і умов Угоди.
 • Погодитися з усіма умовами Оферти.
 • Надати Виконавцю справжню персональну інформацію при реєстрації та у вкладці "профіль" в Особистому кабінеті.
 • Розміщувати актуальні матеріали про готель або Об'єкт і стежити за їх оновленням.

4.6 клієнт має право:

 • Звернутися за допомогою до адміністратора, використовуючи форму зворотного зв'язку, у випадках, щодо використання Сайту.
 • Додавати в каталог сайту новий готель або Об'єкт, використовуючи Функціонал особистого кабінету.
 • Редагувати розміщені матеріали: описи, ціни, контакти, фотографії.
 • Вести листування з користувачем сайту, використовуючи Функціонал особистого кабінету.

4.7 користувач має право:

 • Використовувати матеріали сайту для планування та проведення відпочинку.
 • Спілкуватися з клієнтом безпосередньо, використовуючи можливості системи.
 • Звернутися за допомогою до адміністратора, використовуючи форму зворотного зв'язку, у випадках, щодо використання Сайту.

4.8 клієнтам і користувачам забороняється:

 • Використання матеріалів, що розміщуються на сайті, без дотримання вимог законодавства РФ Про авторське право та інтелектуальну власність, а також цієї Угоди.
 • Здійснювати збір інформації, розміщеної на сайті, в тому числі персональних даних інших клієнтів з метою їх подальнішої обробки.
 • Вказувати назви і давати посилання на сайти конкурентів.
 • Здійснювати пропаганду або агітацію, що збуджує соціальну, расову, національну або релігійну ненависть і ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної або мовної переваги.
 • Здійснювати дії, які можуть бути розцінені як мережева атака.

5. Процедура надання послуг

5.1 послуга вважається наданою при виконанні наступних дій:

 • Клієнт додав в каталог сайту матеріали про готель або Об'єкті.
 • Клієнт ознайомився з переліком надаваних Сайтом послуг і вибрав бажані.
 • Після замовлення послуги та здійснення платежу клієнтом, матеріали будуть опубліковані на сайті і доступні користувачеві.
 • Термін дії послуги триває 1 рік з моменту платежу.

6. Анулювання Замовлення

6.1 клієнт має право орендувати готель або Об'єкт з публікації до закінчення терміну дії послуги будь-яким зручним способом:

 • Використовуючи налаштування параметрів у вкладці "Мої об'єкти" в Особистому кабінеті.
 • Відправивши запит адміністратору із зазначенням назви готелю або Об'єкта, дати зняття з публікації.

6.2 звертаємо увагу, що грошові кошти після здійснення платежу не повертаються навіть у випадках передчасної відмови від послуг сайту.


7. Форс-мажор

7.1 сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

7.2 До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної із Сторін.


8. Конфіденційність

8.1 Виконавець гарантує конфіденційність даних, наданих Клієнтом з метою розміщення матеріалів на сайті.

8.2 реєстраційне ім'я (логін) і пароль є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню клієнтом і передачі третім особам. Клієнт несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) і пароля, а також за всі дії, вироблені під даним ім'ям (логіном) і паролем. Система не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних клієнта.

8.3 у разі, коли доступу до Особистого кабінету клієнта неможливий через втрату пароля, Система автоматично відновлює пароль за запитом клієнта на сайті при авторизації.


9. Положення Про персональні дані

9.1 Клієнт надає Виконавцю наступні персональні дані з метою виконання Угоди:

 • прізвище, ім'я;
 • телефон;
 • адреса електронної пошти;
 • дані платіжної картки у разі оплати нею послуг.

9.2 клієнт Акцептом висловлює свою згоду на обробку персональних даних Виконавцем на умовах угоди.


10. Відповідальність сторін

10.1 виконавець і адміністратор не поширює свої авторські права на матеріали, доступні на ресурсі, розміщені клієнтом. Однак, публікуючи такі матеріали на сайті клієнт передає Сайту Travello.com.ua міжнародну, неексклюзивну і безоплатну ліцензію (дозвіл) на використання, поширення, адаптацію і публікацію даних матеріалів з метою опису і реклами описуваного готелю або Об'єкта. Термін дії дозволу закінчується, коли клієнт, або адміністратор прибирає дані матеріали зі сторінок сайту.

10.2 виконавець і адміністратор сайту не несе відповідальності за зміст повідомлень і матеріалів користувачів і клієнтів, не дає ніяких гарантій їх точності, коректності та відповідності дійсності.

10.3 Виконавець не несе відповідальність за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб.

10.4 юридична відповідальність сторін (у тому числі кримінальна) встановлена також за порушення ненависті або ворожнечі, приниження честі і гідності людини або групи осіб за якими-небудь ознаками, образу, пропаганду насильства над громадянами, відмови від виконання цивільних обов'язків, вчинення протиправних діянь, за неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, а також за ряд інших заборонених дій.

10.5 сторони докладатимуть усіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, що виникли суперечки підлягають розгляду в суді.

Додавання в каталог
Створення сайту
Тарифи